Cinemu - Islamic Movie Guide
Ana Sayfa | Kayıt Ol | Giriş | İletişim

The Message - (1977)

Türler: Aksiyon Tarih Savaş
6-8
Cinemu Puanı
Cinemu editörü tarafından
Bu film YÜKSEK PUAN almış bir filmdir. Aile ile beraber izlemek için MİNİMUM DERECEDE UYGUNSUZ İÇERİĞE sahiptir. Herhangi bir düzenleme olmadan ailece seyredilebilir.


10
Oylamalar: 10 / 10 - 7 kullanıcı | Değerlendirmeler: 3 kullanıcı
0 / 10

Film Özeti

Historical movie concerns the birth of the Islamic faith and the story of the prophet Mohammed (PBUH). With the help of his brave uncle, Hamza (Anthony Quinn), Mohammed(PBUH)  and his followers return to Mecca to liberate the city in the name of Allah. The Message (originally screened in the U.S. as Mohammed, Messenger of God) proved to be highly controversial during its production and initial release.
The Message was shot in two versions, one in English and one in Arabic (entitled Al-Risalah), with different actors taking over some of the roles due to language requirements.

Kimliği Yazan Bilal Yorulmaz


Özet
Çağrı filmi Hz. Muhammed’in (sav) hayatını konu alan bir filmdir. Filmde özellikle Hz. Muhammed’in (sav) hayatının peygamberlikten sonraki dönemi işlenmekte, doğumu ve gençliğine değinilmemektedir. Hendek savaşı da filmin ele almadığı konular arasındadır. Filmde sırasıyla ilk vahyin gelişi, ilk Müslümanların Mekke’de çektikleri sıkıntılar, Habeşistan’a hicret, Hz. Hamza’nın Müslüman oluşu, boykot yılları, Taif’i İslâm’a davet, AKâbe Biatı, Medine’ye hicret, Mescid-i Nebevi’nin inşası, Ensar-Muhacir kardeşliğinin tesisi, Bedir ve Uhud savaşları, Hudeybiye anlaşması, Bizans, Mısır ve İran’a İslâma davet için mektuplar gönderilmesi, Mekke’nin fethi, Veda Hutbesi ve Hz. Muhammed’in vefatı konuları işlenmektedir.
Cinsel ve Erotik İçerik
Cinsel ve/veya erotik içeriğe hemen hemen hiç rastlanmamaktadır.
Çıplaklık
Filmde dikkate değer bir çıplaklık sahnesine rastlanmamıştır.
Cinsel Taciz
Film boyunca cinsel taciz ve tecavüz sahnelerine rastlanmamıştır.
Alkol ve Uyuşturucu Kullanımı
Film boyunca hemen hemen hiç alkol ve/veya uyuşturucu sahnesi bulunmamaktadır.
Homoseksüellik
Filmde homoseksüel ilişki bulunmamaktadır.
Şiddet
Filmde bazı şiddet sahnelerine rastlanmaktadır.
Uygunsuz Dil
Uygunsuz dil kullanımına rastlanmamaktadır.
Aldatma
Filmde aldatma sahnesi bulunmamaktadır.
Dine Dair Referanslar
Herhangi bir dine dair negatif bir referans bulunmamaktadır.
Negatif Rol Model
Gelişme çağındaki çocuklar için nadiren negatif rol model durumu bulunmaktadır.
Pozitif Aile Değerleri
Gelişme çağındaki çocuklar için bazen negatif rol model durumu bulunmaktadır.
İslam'a Dair Referanslar
İslam ve müslümanlar hakkında olumlu referanslar bulunmaktadır.

Dil Seç
Bilal Yorulmaz
yaş: 32
30.08.2013
bizim çağrımız
Çağrı filmi İrşad filmleri olarak adlandırdığımız filmlere güzel bir örnek teşkil etmektedir. 1977’de (Türkiye’de 1979) gösterime girmesine rağmen hâlâ ilk günkü gibi ilgiyle izlenmektedir. Film, hem peygamberimizin hayatı hakkında önemli bilgiler vermekte hem de sinematografik başarısı ve müziğiyle Müslümanların duygularına hitap etmektedir. O günün şartlarında 10 milyon dolar gibi ciddi bir bütçeye sahip olan film, Müslümanlar üzerinde o kadar etkili olmuştur ki görüntü ve müzikleri hâlâ dinî çevrelerce hazırlanan birçok görsel çalışmada kullanılmaktadır. Film, üç atlı elçinin İslâm peygamberinin mesajını dünyaya duyurmak için farklı yönlere ayrılmalarıyla başlamaktadır. Herakliyus, Mukavkıs ve Kisra’nın mektuplara karşı tavırları gösterildikten sonra geriye dönüş yapılarak Mekke’nin eski genel havası yansıtılmaktadır. Faiz, kölelere zulüm, putların üzerinden Mekkeli yöneticilerin para kazanmaları, şairlerin etkisi vb. konular net bir şekilde gösterilmektedir. Film, bazen öğreten, bazen coşturan, bazen de duygulandıran sahnelerle akıcı bir şekilde devam etmektedir. Onlarca örneği olan bu başarılı sahnelerden yalnızca bir kaçına değinilecektir. Filmde bilgi aktarımı hem bir âyet ve hadislerin okunması, sözlerle ifade edilmesi yoluyla hem de yaşanan İslâmı göstererek yapılmaktadır. İslâmın kadınlara ve kölelere eşit haklar vermesi, esirlere iyi davranılmasını tavsiyesi ve veda hutbesinde yer alan temel prensipleri bu şekilde aktarılmaktadır. Ammar b. Yasir’in ailesiyle girdiği diyalog da izleyenleri duygulandıran, hüzünlendiren sahnelerden biridir. Ammar b. Yasir’in Müslüman olduğu için zarar göreceğinden endişelenen ailesi onu vazgeçirmeye çalışırlar. Bu sırada Hz. Ammar yanlışlıkla evdeki putu yere düşürerek kırar. Babası hemen telaşlanarak putu kaldırmaya çalışınca Hz. Ammar, “Gördüğünüz gibi kendine bile faydası yok.” der ve Mekke’de yaşanan zulümleri, kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesini, putların neden engellemediğini sorar. Oğlunun bu sözlerine hak veren Hz. Sümmeyye kendi başından geçen bir üzücü bir olayı anlatır: Hz. Sümeyye: Neredeyse babam ilk iki kızkardeşimi gömdüğü gibi, beni de gömecekti. İkinci kardeşimin gömülmesinde yaşadıkları beni gömmesine mani oldu. Babam kardeşimin üzerine toprak atarken o hâlâ annesinin memesi gibi babamın parmağını emmeye çalışıyordu. Bilâl-i Habeşî’nin taşların altında ezilmesi, diğer Müslümanların çektiği sıkıntılar, peygamberimizin Taif’te taşlanması da filmde yer alan etkileyici sahnelere örnek gösterilebilir. Müslüman yürekleri coşturan, sevindiren sahnelere Hz. Hamza’nın Müslüman oluşu, AKâbe Biatı, Bedir zaferi, Mekke’nin fethi, Bilâl-i Habeşî’nin Kâbe’nin üzerine çıkarak ezan okuması, filmin sonunda dünyanın dört bir yanındaki camilerde okunan ezanın gösterilmesi vb. örnek verilebilir.

Diğer aileler bu film hakkında ne bilmeli
mesude
yaş: 21
19.09.2013
eskimeyen eski
bu film hakkında söyleyebilceğim ilk şey kesinlikle eski bir film olmadığıdır.sinema sanatı binyıllar öncesinde de var olsaydı ve çağrı filmi o zaman çekilmiş olsaydı şuanki bakış açımla yine eski bulmayacaktım.herşeyden önce islamiyet eskide kalmış bir din değildir.tüm dünyaya tüm zamanlara hitap edecektir.bu filmi,bu görüşümün destekçisi olarak görüyorum.bu yüzden bir kez izleyip bırakmakla çağrı filmini izledim denmesin.bazı değerlerin taze durması için ihtiyaç duyulduğu her an yine ve yeniden izlenmeli ve izletilmelidir.

Diğer aileler bu film hakkında ne bilmeli
burak
yaş: 26
12.11.2013
çöle inen NUR
... ve kalpler kupkuru çöllere döndüğü bir zamanda ALLAH vaadini tamamlamak ve alemdeki her şeyi yeniden sonsuza kadar nurlandıracak olan Habibi Hz. Muhammed (a.s.v)' i gönderdi. O'nun dünyaya teşriflerinin tarifi olmayan ehemmiyetini ve dinimiz İslamın RABB'inin yardımıyla nasıl kalplerimize nur ve kainata hayat olduğunu anlatan harika bir başyapıt. Bütün kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Peygamberimizin biz ümmeti için çektiği çilelerin kalbimi nasıl sızlattığını anlatmam mümkün değildir. Bu film ayrıca ALLAH Resul'une ümmet olabilmenin en ağır zulüm ve işkencelere maruz kalınsa dahi bir kul için en büyük şeref olduğunu bazı nadide Ashab-ı Kiram'ın çektikleri ile bizlere açıkça göstermiştir. Fahr-i Kainat Efendimizi bir nebze manevi olarak yaşayabilmek için bence bu filmi özellikle ailemizle ara sıra izlememiz hoş olur.

Diğer aileler bu film hakkında ne bilmeli

Değerlendirme Yap


Değerlendirmeler


Yorum Dili

Bence bu
Diğer aileler bu film hakkında ne bilmeli

Yorum başlığı

Diğer ailelere düşünceni anlat.


Oyuncular